Samnet kundestøtte
< Alle emner
Utskrift

Introduksjon

Samnet er et tilbud for helsepersonell og fastleger vedrørende ordinære henvisninger og oppfølging av de mest vanlige diagnoser og behandlingsformer. Samnet inneholder diagnosespesifikke henvisningsforslag.

Vi har tatt utgangspunkt i henvisningsveileder, diagnosespesifikke prioriteringsveiledere og andre relevante kilder for å skrive våre henvisningsforslag som typografisk minner om Den gode henvisning.

Nettstedet er ment som et supplement. Samnet skal, som nevnt i fastlegeforskriften, drive sin virksomhet i tråd med krav fastsatt i lov- og forskrift, oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer.

Den opprinnelige målgruppen for dette innovasjonsprosjektet var fastleger, men i takt med utvikling av stadig nye funksjonaliteter innen medisinsk samhandling, har målgruppen blitt utvidet til å omfatte alle helsepersonell. Derfor vil fastlegeportalen bytte navn til samnet.no i løpet av 2021.

Vi kan dele opp samnet på følgende måte:

Sykehusområde

Nyheter

Henvisninger

EPAS – Et virituelt kontorlandskap

FFS – Fagsystem for samhandlingsavvik

Kurs

Innhold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022