Samnet kundestøtte
< Alle emner
Utskrift

Roller – Samhandlingsavvik

Brukerkonto og roller – Samhandlingsavvik

Samhandlingsavvik fra sykehus og kommuner, sendes av en ansatt på arbeidsgiverens vegne. Derfor må den ansatte tildeles en rolle i forhold til samhandlingsavvik. Denne rolle bør ikke forveksles med organisasjonsinterne rollen som f.eks. koordinator, bakvakt m.m. som er knyttet opp mot Rolletelefoner. 
 
Saksbehandling av samhandlingsavvik i FFS (Fagsystem For Samhandlingsavvik) er bygget på to forutsetninger.

  1. Personlig brukerkonto: Den ansatte eier sin brukerkonto,
  2. Definerte roller: Avdelingen tildeler roll til den ansattes brukerkonto.

Løsningen gjør det mulig for en og samme ansatt kan representere flere avdelinger, samtidig som hver avdeling kan ha flere personer koblet i saken uten å nødvendigvis utarbeide egne logistiske rutiner f.eks. for fraværsdekning, m.m.

Basert på opplysninger i dette meldeskjema, vil det opprettes en brukerkonto for hver ansatt, dersom vedkommende ikke allerede har en sådan.

Som ansatt i Kommune/sykehus kan du ha en av fyre mulige roller (Author, Editor, Moderator og Samavd). Tabellen under viser en skjematisk oversikt over de ulike rettigheter som er aktuelle for hver og en av disse roller. 

 AuthorEditorSam. Avd.Moderator
Registrere utgående avviksmelding
Saksbehandler for egne avviksmeldinger
Saksbehandler for innkommende avvik (fastleger)
Sende avviksmeldingen til mottakeren
Avvise avviksmelding – ikke sendes til mottakeren
Godkjenne innhold for evt. sensitiv informasjon
Godkjenne innhold og sende til Saksarkivet
Registrere innkommende avvik (epost fra fastleger)

Roller

Rollene Author og Editor er aktuelle for den enkelte avdeling.  Andre roller (Moderator og Sam.avd.) bestemmes på organisasjonsnivå. 

Author

På sykehus tildeles denne rollen ofte de overleger som vurderer innkommende henvisninger. Author har rett til å skrive avviksmeldinger og dermed bli medlem i avviksmeldingens saksbehandlerteam.

Author kan registrere avvik og har innsyn i saken, men slipper en del administrative oppgaver (f.eks. kontrollfunksjon, sending til mottaker, m.m.) som er tillagt rollen Editor på avdelingen.

Editor

Editor er en Author med tilleggsrettigheter og oppgaver for sin avdeling.

2-4 personer (gjerne noen med lederfunksjon) på hver avdeling har rollen Editor. Disse er alltid medlem i ALLE avviksmeldinger (både inn- og utgående) som berører avdelingen og har følgende funksjoner:

  • Kontrollfunksjon og godkjenning i forhold til sensitiv info og relevans.
  • Editor tar avgjørelsen om et (av Author) registrert avvik skal sendes til mottakeren eller at saken er av en slik karakter at den ikke trenger å sendes. Editor velger da .
  • Styring av saksgangen, lukking og sending av saksmappen til Saksarkivet .

SamAvd

Personer med denne rolle har rettigheter og oppgaver for alle avdelinger på sykehuset.

2-4 personer på hvert sykehus f.eks. samhandlingssjef og noen andre fra samhandlingsavdeling. Til tross for vidstrakte rettigheter, skal disse gjør minst mulig i selve saksbehandlingen som helst bør foregå mellom avdelingen og den eksterne parten. Disse er ment som en slags støttefunksjon i bakgrunnen og oversikt over statistikk på sykehusnivå.

Moderator

Praksiskonsulenter ved SØ har moderator rolle i alle avviksmeldinger, hvor et privatpraktiserende helsepersonell f.eks. fastlege er en part (avsender eller mottaker). Disse er ofte aktive under saksbehandlingen med å skrive innlegg og delta i diskusjoner for å nyansere prosessen.

Registrering

Arbeidsgiver – bør tenke på 

Arbeidsgiver /avdeling fyller ut FFS-Meldeskjema for avdeling  (i Word-format.) og dermed bestemmer hvilken rolle som skal tildeles den enkelte av de ansatte. Arbeidsgiver kan i ettertid sende inn endringsmelding f.eks. når en arbeidstaker med rolle slutter eller får andre oppgaver i sin arbeidsplass.

Endringsmelding sendes av (ledelsen i) avdelingen til samnet (support-ticket).

Den ansatte – bør tenke på 

Det å alltid ha en og «samme brukerkonto» krever at brukerkontoen er koblet til både ditt HPR og din mobiltelefon. 

  1. Fødselsnummer eller HPR: Fødselsnummer oppgis dersom du ikke er helsepersonell eller ikke husker din HPR (Fastlegeportalen er slår opp i HPR-registret).
  2. Mobiltelefon: Den som har adgang til mobiltelefonen har også adgang til din personlige brukerkonto (SMS-logg inn), derfor er det viktig at du angir et nummer som du selv har full kontroll over (ikke rolletelefoner som brukes av flere personer på avdeling andre blir knyttet mot den personlige brukerkontoen.

Det har lite betydning, hvilken epost som benyttes for å opprette en personlig brukerkonto. Denne epost kan endres når som helst av kontoeieren.

Forrige Meldeskjema for Organisasjon
Neste Rolletelefon- og personlig mobil
Innhold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022