Samnet kundestøtte
< Alle emner
Utskrift

Meldeskjema for Organisasjon

Melde inn organisasjon (kommune/sykehus)

For at FFS skal fungere sømløst med organisasjonens eksisterende IK-systemer og Saksarkiv, er det behov for følgende informasjon ved oppstart av FFS. 

FFS-meldeskjema -organisasjon   i wordfomat lastes ned og etter utfylling sendes til fastlegeportalen.no 

InfoBeskrivelse
PostmottakEpost til postmottak i organisasjonen hvor innkommende avvik skal mottas.
SaksarkivEpost organisasjonens saksarkiv for videresending av saksmappe etter avsluttet saksbehandling i FFS. Som oftest er dette samme som postmottak.
Reply-to (epost)Ikke sjelden oppretter organisasjoner en felles epostkonto som fungerer som postmottak for underenheter f.eks. samhandling@so-hf.no brukes av SØ for innkommende eposter til samhandlingsavdelingen.
Reply-to (navn)Navn på underenheten f.eks. Samhandlingsavdeling brukes av SØ
Agreement SetsAktuelle samarbeidsavtaler. F.eks. i Østfold er det kun retningslinjer og SUFF-anbefalinger. NFA-anbefalinger kan velges dersom tilsvarende lokale anbefalinger mangler.  
Avvik InfoDersom ønskelig med spesifikk info til (avviks) avsenderen ved valg av avtalepunkt, skriv tekst her.  
Avvik introDersom ønskelig med spesifikk infor til (avviks) avsenderen ved valg mottaker-avdeling, skriv her.
Forrige Meldeskjema for avdeling
Neste Roller – Samhandlingsavvik
Innhold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022