Samnet kundestøtte
< Alle emner
Utskrift

Meldeskjema for avdeling

Meldeskjema i word format kan lastes ned her FFS-Meldeskjema for avdeling.

Meldeskjema sendes til Samhandlingskontakt i din organisasjon som i sin tur videresender til samnet.no. 

Vennligst les hele dokumentet nøye før du fyller ut skjemaet.

Avdelingsleder i den resp. avdeling;

  1. Velger ut de av ansatte som skal kunne sende/ta imot samhandlingsavvik.
  2. ser til at alle som er oppført her, er på forhånd kjent med innholdet
  3. fyller ut Meldeskjema og returnerer.

Avdeling: ………………………melder inn følgende med;

Rollen Editor

 HPR eller Fødselsnr.(11sifre)  
Etternavn, for- og mellomnavnHPRFødselsnr.EpostMobil
     
     
     
     
     

Rollen Author

 HPR eller Fødselsnr.(11sifre)  
Etternavn, for- og mellomnavnHPRFødselsnr.EpostMobil
     
     
     
     
     
     
     

—————————————   Veiledning   ————————————————

Brukerkonto og roller

Samhandlingsavvik fra sykehus og kommuner, sedes av en ansatt på arbeidsgiverens vegne. Logistikken av samnets samhandlingsavvik er bygget på to forutsetninger.

  1. Personlig brukerkonto: Den ansatte eier sin brukerkonto,
  2. Definerte roller: Avdelingen tildeler roll til den ansattes brukerkonto.

Løsningen gjør det mulig for en og samme ansatt kan representere flere avdelinger, samtidig som hver avdeling kan ha flere personer koblet i saken uten å nødvendigvis utarbeide egne logistiske rutiner f.eks. for fraværsdekning, m.m.

Basert på opplysninger i dette meldeskjema, vil det opprettes en brukerkonto for hver ansatt, dersom vedkommende ikke allerede har en sådan.

Roller- arbeidsgiver

Arbeidsgiver /avdeling fyller i denne skjema og dermed bestemmer hvilken rolle som skal tildeles den enkelte av de ansatte. Arbeidsgiver kan i ettertid sende inn endringsmelding f.eks. når en arbeidstaker med rolle slutter eller får andre oppgaver i sin arbeidsplass.

Endringsmelding sendes av (ledelsen i) avdelingen til samnet (support-ticket).

Brukerkonto- den ansatte

Det å ha «alltid samme brukerkonto» krever at brukerkontoen er koblet mot

  1. Fødselsnummer eller HPR: Fødselsnummer oppgis dersom du ikke er helsepersonell eller ikke husker din HPR (Samnet slår opp i HPR-registret)
  2. Mobil: Den som har adgang til mobiltelefonen har også adgang til din personlige brukerkonto (SMS-logg inn), derfor er det viktig at du angir et nummer som du selv har full kontroll over (ikke rolletelefoner som brukes av flere personer på avdeling andre blir knyttet mot den personlige brukerkontoen.

Det har lite betydning, hvilken epost som benyttes for å opprette en personlig brukerkonto. Denne epost kan endres når som helst av kontoeieren.

Roller

Rollene Author og Editor er aktuelle for denne skjema. Andre roller (Moderator og Sam.avd.) bestemmes på organisasjonsnivå. Her beskrives disse roller i korthet.

Rollen Author

På sykehus tildeles denne rollen ofte de overleger som vurderer innkommende henvisninger. Author har rett til å skrive avviksmeldinger og dermed bli medlem i avviksmeldingens saksbehandlerteam.

Author kan registrere avvik og har innsyn i saken, men slipper en del administrative oppgaver (f.eks. kontrollfunksjon, sending til mottaker, m.m.) som er tillagt rollen Editor på avdelingen.

Rollen Editor

Editor er en Author med tilleggsrettigheter og oppgaver for sin avdeling.

2-4 personer (gjerne noen med lederfunksjon) på hver avdeling har rollen Editor. Disse er alltid medlem i ALLE avviksmeldinger (både inn- og utgående) som berører avdelingen og har følgende funksjoner:

  • Kontrollfunksjon og godkjenning i forhold til sensitiv info og relevans.
  • Editor tar avgjørelsen om et (av Author) registrert avvik skal sendes til mottakeren eller at saken er av en slik karakter at den ikke trenger å sendes. Editor velger da .
  • Styring av saksgangen, lukking og sending av saksmappen til Saksarkivet .

Rollen Sam. Avd.

Personer med denne rolle har rettigheter og oppgaver for alle avdelinger på sykehuset.

2-4 personer på hvert sykehus f.eks. samhandlingssjef og noen andre fra samhandlingsavdeling. Til tross for vidstrakte rettigheter, skal disse gjør minst mulig i selve saksbehandlingen som helst bør foregå mellom avdelingen og den eksterne parten. Disse er ment som en slags støttefunksjon i bakgrunnen og oversikt over statistikk på sykehusnivå.

Rollen Moderator

Praksiskonsulenter ved SØ har moderator rolle i alle avviksmeldinger, hvor et privatpraktiserende helsepersonell f.eks. fastlege er en part (avsender eller mottaker). Disse er ofte aktive under saksbehandlingen med å skrive innlegg og delta i diskusjoner for å nyansere prosessen.

Rettighet- / funksjonsbeskrivelseAuthorEditorSam. Avd.Moderator
Registrere utgående avviksmelding
Saksbehandler for egne avviksmeldinger
Saksbehandler for innkommende avvik (fastleger)
Sende avviksmeldingen til mottakeren
Avvise avviksmelding – ikke sendes til mottakeren
Godkjenne innhold for evt. sensitiv informasjon
Godkjenne innhold og sende til Saksarkivet
Registrere innkommende avvik (epost fra fastleger)
Forrige Jeg har flere arbeidssteder…
Neste Meldeskjema for Organisasjon
Innhold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022