Samnet kundestøtte
< Alle emner
Utskrift

EPAS – Et virtuelt kontorlandskap

Et velfungerende internkontrollsystem i et legekontor som også inneholder samarbeidsrutiner med eksterne parter utgjør en suksessfaktor i kontorets samhandling med sykehus og kommuner.

Elektronisk Prosjekt Administrasjon System (EPAS)

I praksis fungerer EPAS som en «virtuell arbeidsplass» hvor de involverte arbeider på et tidspunkt som passet den enkelte uten behov for fysiske møter. Arbeidsprosessen dokumenteres automatisk og dermed minimal med «etterarbeid».
EPAS brukes også av SUFF som kommunikasjonsarena og saksbehandling i hastesaker.
Den modulbaserte oppbyggingen åpner opp for å utvikle og koble til stadig nye moduler for å møte spesifikke behov innen medisinsk samhandling.

Innhold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022