Kategori - Bestillinger

Her kan du som er er samhandlingskonakt/avdelingsleder i kommune/sykehus foreta bestillinger for å legge til personer eller endre roller i forbindelse med avviksmeldinger eller gamle saksmapper.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022