Samnet kundestøtte
< Alle emner
Utskrift

Bestilling av Rolle- og adgangsstyring for avvik

Her kan du som er er samhandlingskontakt/avdelingsleder i kommune/sykehus foreta bestillinger for å legge til personer eller endre roller i forbindelse med avvik.

Forrige Bestilling av rolle- og adgangsstyring for eksisterende prosjektrom
Innhold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022